Dátové siete a rozvádzače

Základom takmer všetkých komunikačných riešení vašej firmy sú kvalitné počítačové a telefónne rozvody. Hlavnou myšlienkou štruktúrovaných sietí je, že káblové rozvody úplne univerzálne a je možné ich využiť pre viac rôznych účelov.

Dátové siete a rozvádzače CIB s.r.o. LAN

1000 Mbps Gigabit Ethernet.

Projektujeme a realizujeme výstavbu kompletnej štruktúrovanej kabeláže certifikované pre 1000 Mbps Gigabit Ethernet.

Kvalitná kabeláž

Káblové rozvody budujeme tak, aby ich životnosť bola minimálne dlhšia ako životnosť zariadenia, ktoré ich budú využívať. Tieto prvky inštalujeme s ohľadom na ich maximálnu životnosť do líšt či iných komunikačných trás.

Používame kvalitné metalické káble:

  • CAT 5e
  • CAT 6
  • konektory a iné komponenty
Dátové siete a rozvádzače CIB s.r.o., metalické káble
Bezproblémové
rozšírenie siete a komfort

V priebehu projektovania pamätáme na možnosti rozšírenia siete v závislosti na zvýšenie počtu užívateľov, predpokladanom rozvoji technológií prenosu a tiež na komfort správy budúcich sietí. Neoddeliteľnou súčasťou výstavby štruktúrovanej kabeláže je jej premeranie a zostavenie meracích protokolov.

Optické trasy

Projektujeme a realizujeme optické trasy. Výhodami optických trás sú vysoké prenosové rýchlosti aj na veľké vzdialenosti a neobmedzená šírka prenosového pásma bez ohľadu na rušenia okolitými vplyvmi.

Bezdrôtové prístupové body

V lokalite, kde z nejakého dôvodu nie je možné využiť káblových technológií, inštalujeme prístupové body. Jedná sa o preklenutie kratšie vzdialenosti prostredníctvom bezdrôtovej technológie Wi-Fi (2,4GHz, 5,4GHz) za využitie smerových antén a ďalších aktívnych prvkov, ako napríklad Wi-Fi AccessPoint, apod ..

Dátové rozvádzače

Montujeme a inštalujeme dátové rozvodnej skrine vrátane všetkého príslušenstva. Dbáme na čo najvýhodnejšie umiestnenie rozvádzača vzhľadom k estetickým nárokom zadávateľa a dostupnosti káblových rozvodov a elektrickej siete 230V. Dátové rozvádzače osadzujeme aktívnymi prvkami tak, aby sme dosiahli čo najoptimálnejšieho pomeru medzi požadovaným rozsahom siete, kvalitou a celkovými nákladmi na vybudovanie počítačových a telefónnych rozvodov.

Telefónne rozvody

Filozofia štruktúrovaných sietí je založená na komplexnej integráciu komunikačných trás a teda aj telefónnych rozvodov do jednej technológie. Nesporným prínosom je úspora nákladov na budovanie samostatnej vnútrofiremné telefónnej siete.

Navrhujeme, montujeme a inštalujeme 

Navrhneme optimálne riešenie káblových rozvodov, a to aj s ohľadom na predpokladaný vývoj informačných technológií. Vybudujeme kompletnú štruktúrovanú kabeláž, optické trasy a bezdrôtové prístupové body. Montujeme, inštalujeme a osadzujeme dátové rozvádzače.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

© Copyright 2021 CIB, a.s.  |  All Rights Reserved  |  webdesign by adrianakreativ