Poradenstvo a konzultácie

Internetové konzultačné služby, projektové konzultácie, systémová integrácia, optimalizácia, customizácia portálov a webov, systémov JIRA, analýzy webu (prístupnosť, použiteľnosť, SEO).

Našou úlohou je

formulácia otázok a hľadania odpovedí. Zameriavame sa najmä na konzultačné služby v oblasti internetu, projektové konzultácie, štúdie uskutočniteľnosti, zber užívateľských požiadaviek a tvorbu technickej špecifikácie.

Poradenstvo a konzultácie CIB s.r.o.

IT konzultácie

Internetové konzultácie pre webové projekty zahŕňajú správne hodnotenie aktuálneho stavu webu, ktoré je podložené najlepšie porovnaním s konkurenciou. Cieľom sú odporúčania na úpravu aktuálneho stavu a vyhodnotenie efektívnosti týchto úprav, vrátane zahrnutia nákladov na vlastné úpravy.

Medzi najčastejšie poskytované konzultácie už nepatrí analýza návštevnosti webu, tú si môže dnes vďaka pokročilým nástrojom typu Google Analytics vykonať znalý klient sám, alebo dostáva na celkový report automaticky emailom. Obsah webu už dávno nespravujú webmasteri, ktorí odovzdávali vedenie firmy zvyšujúce sa počty zobrazených stránok. Často vyslovované SEO je zavedený pojem, ktorý postupom času zmenil svoj obsah, ale nezmenil význam. Už sa nerieši ako dostať web na prvú stránku výsledkov vyhľadávača, ale ako zvýšiť počet návštevníkov s definovanými geografickými a demografickými parametrami či osobnými záujmami. Hľadajú sa cesty zlepšenia pomeru konverzie návštevník-zákazník a zvýšenie obratu na jedného zákazníka.

Poradíme Vám ako

Súčasťou IT konzultácií pre veľké projekty bývajú odporúčania pre vykonanie systémovej integrácie, ktorá by mala priniesť minimálne jednu z nasledujúcich hodnôt:

  • zníženie prevádzkových nákladov
  • zvýšenie bezpečnosti systému
  • zefektívnenie riadenia a optimalizácie firemných a obchodných procesov a komunikácie
  • zber dát pre biznis inteligencie a zlepšenie strategických manažérskych rozhodnutí
  • zvýšenie stability systému
  • zabezpečenie ďalšieho rozvoja systému
Poradenstvo a konzultácie CIB s.r.o.

© Copyright 2021 CIB, a.s.  |  All Rights Reserved  |  webdesign by adrianakreativ