Čo sú zabezpečovacie zariadenia?

EZS - Pod touto skratkou sa ukrýva "elektronický zabezpečovací systém" - technické zariadenie slúžiace na monitorovanie priestoru. Hlavným účelom EZS je zaistenie bezpečnosti.


Základným kameňom každého EZS je ústredňa, ku ktorej sú ďalej napojené jednotlivé bezpečnostné, meracie, informatívne, prípadne regulačné prvky. Zariadenie je konštruované ako autonómny prvok s vlastným zdrojom napájania pre prípad výpadku elektrickej energie. Táto funkcia je dôležitá pre zachovanie funkčnosti zariadení za všetkých okolností.

V súčasnej dobe je na trhu široké portfólio EZS. Ich kvalita, funkčnosť a cena sa pohybuje od niekoľkých stoviek až po tisíce Euro. Preto je vhodné konzultovať výber s odborníkmi - rovnako tak, ako keď si kupujete počítač, alebo automobil.

Prvý stavebný kameň EZS 

každý systém EZS obsahuje jednotlivé zariadenia (detektory), ktoré sú rozmiestnené v monitorovanom priestore. K základným patra detektory pre zaistenie bezpečnosti (pohybové detektory, mechanické detektory na okná, dvere, detektory pre detekciu požiaru). Ďalej môžu byť súčasťou EZS detektory zaisťujúce prevádzku priestoru (teplotné detektory, plynové detektory, záplavové detektory) a detektory zaisťujúce bezpečia pre osoby (núdzové zdravotné tlačidlá, núdzové prepadové tlačidlá).

Druhý stavebný kameň EZS

do systému EZS je možné tiež priradiť ovládacie a monitorovacie prvky, zaisťujúce komfort samotného využitia EZS. Je možné ovládať technológie ako sú kúrenie, klimatizácia, zavlažovanie, vetranie, kamerové systémy. Tieto technológie je možné ovládať aj na diaľku, a to nielen priamo v objekte, ale aj zo vzdialených miest. Nie je problém zabezpečiť napríklad zapnutie / vypnutie kúrenia, alebo sa len "pozrieť" cez kamerový systém, čo sa v objekte v daný okamih deje.

Tretí stavebné kameň EZS

prehľad a evidencia o tom čo sa deje, ale aj o tom čo sa dialo. Nespornou výhodou je možnosť zistenia stavu objektu napríklad po vašom návrate z dovolenky. Je možné napríklad zistiť, či sused naozaj kvety polieval, kedy sa vo Vašom objekte pohyboval a ako dlho. Môžete spätne zistiť konkrétne, kto do objektu vstupoval. Dnes Vám môže systém EZS zabezpečiť prehľad o spotrebe elektrickej energie, tepla, spotrebe vody a pod. A dokonca Vás môže aj informovať o prekročení Vami nastaveného limitu.

Naša spoločnosť ponúka poradenstvo pri návrhu a výbere EZS.

Radi Vám Váš systém EZS navrhneme k Vašej plnej spokojnosti.

© Copyright 2021 CIB, a.s.  |  All Rights Reserved  |  webdesign by adrianakreativ