Elektroinštalačné práce

Ponúkame Vám kompletné elektroinštalácie tzv. na kľúč od vypracovania návrhu vrátane projektovej dokumentácie cez vykonanie montáže, revízie a poskytovanie servisu. Pokrývame teda celé spektrum služieb, s ktorými sa môžete počas realizácie vašej elektroinštalácie stretnúť.

Predovšetkým sa jedná o montáže a dodávky:

elektrických domových a priemyselných rozvodov
elektrických zabezpečovacích signalizáciou a systémov (EZS)
→ priemyselnej televízie a vnútorných televíznych okruhov,
elektrických požiarnych signalizácií (EPS)
→ počítačových sietí a kompletné štruktúrovanej kabeláže
→ spoločných a individuálnych televíznych antén a rozvodov
→ satelitných antén a rozvodov
→ vnútorných komunikačných systémov a domových zvončekov
→ bleskozvodov
→ elektrických nn rozvádzačov
→ telekomunikačných rozvodov
→ prístupových systémov
→ výstavba bezdrôtových telekomunikačných sietí (GSM, NMT, UMTS, WiFi ...)

Všetky tieto práce vykonávame vrátane stavebných výpomoci a maľovania.

Na všetky naše dodávky poskytujeme zmluvnú záruku a vykonávame záručný a pozáručný servis dodávaných systémov a zariadení.

Prehliadky a ročné revízie

V rámci ponúkaného servisu realizujeme normou predpísané prehliadky zariadenia EPS a EZS a periodické ročné revízie systémov.

Elektroinštalačné práce CIB s.r.o.

© Copyright 2021 CIB, a.s.  |  All Rights Reserved  |  webdesign by adrianakreativ