Pre klientov poskytujeme

HOSTING WEBHOSTING, HARDWARE SERVER, rôzne DRUHY SERVEROV a priestory pre umiestnenie počítačovej techniky serverového typu

Server

Server je softvér (program), ktorý spracúva požiadavky klientov. 

Na čo slúži server?


Pojem "server/počítač" sa v súčasnosti často zamieňa so strojom (host machine), na ktorom je samotný server (program) spustený. 

Prostredníctvom servera si môžu medzi sebou vymieňať počítače dáta alebo pristupovať na dáta uložené na serveri, resp. využívajú ho ako bránu na pripojenie do inej siete.

V prípade softvéru ide o podobný princíp na úrovni aplikácie: poskytuje klientským aplikáciam dáta alebo funkcionalitu uloženú v ňom alebo v databáze.

Keďže je server obvykle kľúčovým prvkom funkcie rozsiahlejšej siete alebo aplikácie, používa sa pre neho výkonnejší a kvalitnejší hardvér a jeho funkcia je zabezpečená lepšie ako funkcia bežných pracovných staníc (klientov), napríklad je zabezpečený proti výpadku napájania pomocou UPS, má redundantný napájací zdroj, je umiestnený v uzamknutej miestnosti, automaticky zálohuje údaje na záložné médium, obsahuje diskové pole a pod.

Servery a serverovne CIB s.r.o.

Hardware server

Špeciálne upravený hardvér

Konštrukcia 

Server môže byť skonštruovaný na báze bežného hardvéru, aký sa používa pri stolných počítačoch, ale väčšinou sa používa špeciálne upravený hardvér prispôsobený potrebám serveru. Väčšina serverov totiž beží 24 hodín denne 7 dní v týždni a z toho vyplýva potreba vyššej životnosti.

Spoľahlivosť

Dnešný výrobcovia serverov (napríklad DELL, INTEL, …) používajú bežný hardvér, ktorý si sami testujú a zaručujú vysokú spoľahlivosť a životnosť. Ku svojim serverom poskytujú rýchly servis (obvykle na mieste inštalácie).

Vzhľad

Na vzhľade servera nezáleží, väčšinou sú uzavreté v opustenej miestnosti, nainštalované do racku. Sú navštevované iba na údržbu alebo opravy. Servery sú najčastejšie umiestnené v miestnosti bez okien, ktorá drží stálu teplotu okolo 20 °C.

CPU

Procesory (CPU) sú jedna z najdôležitejších častí serverov. Musia riešiť mnoho podnetov od užívateľov a je potrebné aby mali čo najmenšiu poruchovosť. V serveroch je často používaných viacero procesorov alebo procesory s viacerými jadrami. Medzi najznámejšie serverové procesory patria Xeon od firmy Intel a Opteron od firmy AMD. Servery väčšinou obsahujú štandardnú integrovanú grafickú kartu (často sa do najnovších serverových základných dosiek montujú grafické karty, ktoré už existujú dlhé roky). Často nemajú zvukovú kartu, rozhranie pre joystick, USB atď. Takéto zariadenia sú pre chod servera zbytočné.

Druhy serverov

  • Webový Server – poskytuje nám WWW stránky (WWW/World Wide Web)
  • Databázový Server – poskytuje nám v podstate úložisko/miesto kde si môžeme uložiť svoje súbory dokumenty a pod.
  • Tlačiarensky Server – umožňuje tlačiť dokumenty počítačom/počítaču.
  • DNS Server – DNS Server prekladá HTML odkaz (WWW.niečo.niečo) do IP adresy.
  • Herný Server – umožňuje hráčom hrať multiplayer (hráč+hráč).
  • Proxy Server – v podstate nám riadi prístup do inej siete.
  • Mail Server – služba e-mailu (e-mail/enthernetová pošta) pomocou.
Servery a serverovne CIB s.r.o.

Hosting a webhosting

Webhosting - počítač/počítače

Hosting a webhosting

Webhosting je počítač/počítače ktoré poskytujú hosťovské služby pre daného klienta ktorý si ho môže prenajať. Je to v podstate jeden fyzický počítať ktorý môže poskytovať viac služieb viacerým klientom a navzájom si neškodia. Napr. na webhostingu môžu byť umiestnené herné servery, databázový server atď.

Servery a serverovne CIB s.r.o.

Serverovňa

Špecializované priestory pre umiestnenie počítačovej techniky serverového typu

Na čo slúži serverovňa?

Serverovňa je určená na nepretržité prevádzky. Je to miesto, ktoré má serverom a ďalším technologickým zariadením zabezpečiť bezproblémovú a stabilnú prevádzku bez vplyvu z okolia. Z hľadiska významu a použitia týchto priestorov je nutné ale tiež rozlišovať malé, stredné a veľké serverovne. Malé a stredné serverovne mávajú zriadené jednotlivé inštitúcie, firmy či štátne organizácie buď vo svojich vlastných priestoroch, alebo využívajú priestory prenajaté. Veľké serverovne bývajú, až na výnimky, v majetku veľkých telekomunikačných či technologických firiem.

Servery a serverovne CIB s.r.o.

© Copyright 2021 CIB, a.s.  |  All Rights Reserved  |  webdesign by adrianakreativ